VILLKOR

Månadsabonnemang

Vid köp av medlemskap bjuder vi på startavgiften (värde 249 kr). Kampanjen gäller endast vid köp av löpande månadsabonnemang (ord. pris 269 k/mån). Medlemskapet kan tecknas online eller på valfritt gym under bemannade tider. Efter kampanjperioden övergår medlemskapet till ordinarie pris 269 kr/mån (pensionärer och studenter 239 kr/mån).

Vid registreringstillfället betalar du för resterande period av den aktuella månaden, det exakta beloppet beror på när i månaden du blir medlem och du betalar alltid för hela kommande månad om registreringen sker efter den 15e. Debitering sker via autogiro den 29 varje månad (eller efterföljande bankdag om den 29 infaller på en helgdag).

Uppsägningstiden är 2 månader. Erbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Det går ej att frysa medlemskapet under erbjudandeperioden. Du kan ta del av kampanjen till och med den 30 september 2022.

För att kunna ta del av erbjudandet behöver du vara minst 18 år gammal, ha ett svenskt personnummer och ett svenskt personkonto kopplat till personnumret. Autogiromedgivande lämnar du i samband med registreringen. Allt ingår i ditt medlemskap - gym, gruppträning, utomhusträning och onlinepass. Välkommen till oss på Fitness24Seven. Träning på dina villkor.

Ångerrätt

Om medlem ingått medlemsavtalet på distans, t ex via Fitness24Sevens hemsida, har medlem rätt att enligt distansavtalslagen frånträda avtalet inom 14 dagar genom att meddela F24S. För att utnyttja ångerrätten kan medlem använda sig av Konsumentverkets standardformulär som återfinns på Konsumentverkets hemsida. Fitness24Sevens lämnar en bekräftelse om att meddelandet mottagits och återbetalar betalt belopp utan dröjsmål. Genom ingåendet av medlemsavtalet samtycker medlem till att tjänsten kan börja utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om medlems-kortet aktiverats och tjänsten därmed har fullgjorts. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då köpet genomfördes.

Välkommen till oss på Fitness24Seven.