Nuvarande medlemsavtal
Gäller nu för medlemmar som blivit medlemmar från den 27 december 2022 och för alla medlemmar från 27 januari 2023.

Tidigare medlemsavtal
Gäller för alla som blivit medlemmar innan 27 december 2022 fram till 26 januari 2023.