TRÄNINGSTIPS

Motion på arbetsplatsen

Därför bör du röra dig mer på jobbet.

A man and a woman sitting in a gym smiling and talking while using the row machine.

Människor idag rör på sig allt för lite. Genom att öka rörelsen på arbetsplatsen hoppas många företag öka både produktiviteten och effektiviteten. Men varför är det så viktigt att röra på sig och kan verkligen motion leda till bättre resultat?

Friskvård är ett begrepp som har funnits med under lång tid. Kort och gott handlar friskvård om att hjälpa människor att bevara sitt friska ursprung. Till skillnad från sjukvården som hjälper människor som är sjuka, hjälper friskvård istället människor att hålla sig friska.

Medarbetarnas hälsa

Henrik Kackur är friskvårdsspecialist på Fitness24Seven och han arbetar dagligen med att hjälpa företag att förbättra medarbetarnas hälsa. Henrik möter ofta chefer som med hjälp av friskvård vill öka sin produktivitet och lönsamhet. De efterfrågar ofta aktiviteter som ger direkt mätbara resultat, som till exempel mindre långtidssjukskrivningar och färre sjukdagar. En inställning som Henrik tycker är snedvriden.

– Vi måste tro på att hälsosamma människor gör ett bättre jobb, utan att vi har konkreta siffror som visar det. En människa spenderar en tredje del av sitt liv på sin arbetsplats och fokus kan inte bara ligga på högre produktion. I det långa loppet handlar det om att vara en arbetsgivare som genuint bryr sig om sina anställdas hälsa, säger Henrik.


Henrik föreläser regelbundet om företagsfriskvård.

180 minuter i veckan

Henrik är dock övertygad om att människor som rör på sig mår bättre och framförallt upplever sig själv som piggare. Henrik tycker att alla bör sträva efter att ha 180 aktiva minuter i veckan som är lätt pulshöjande.

– Det betyder inte att man måste göra tre supertuffa pass på gymmet varje vecka utan det kan räcka med en rask promenad eller vanligt trädgårdsarbete. Det viktigaste är inte vad det är för träning utan att den blir av, säger Henrik.

Återhämtning viktig nyckel

Henrik lyfter också fram sömn som en viktig faktor för ett hälsosamt levande. En vuxen människa bör sova 7–9 h varje dygn för att kunna fungera optimalt. Även under dagen är det viktigt med återhämtning och pauser.

– En bra grej är 28–2 metoden, vilket innebär att man jobbar intensivt i 28 minuter för att sedan ta 2 minuters paus där man helt släpper fokus. Ett bra sätt att få kroppen att komma ner i varv och återhämta sig, säger Henrik.

Uppmuntrande kultur

Henrik tror att varje arbetsplats kan ge sina anställda möjligheter att vara hälsosamma. Det handlar inte om det ska finnas ett gym på varje kontor eller att varje medarbetare ska ha motionscykel istället för en skrivbordsstol. Han menar att allt handlar om inställning och attityd.

– Det viktigaste är att ha en tillåtande och uppmuntrande kultur. Det ska till exempel vara helt okej för en medarbetare att ställa sig upp under ett möte om hen känner sig stel eller trött. På samma sätt ska det vara naturligt att ibland ta vissa möten gåendes, säger Henrik.

-

👉🏻 Läs mer om vår företagsfriskvård och vad vi på Fitness24Seven kan göra för dig och ditt företag.