Fitness24Sevens villkor och regler för sociala medier

Kommunikationen i våra sociala medier ska hålla en god ton, ha ett vårdat språk och självklart även bygga på sunt förnuft.

Fitness24Seven använder sociala medier för att nå fram och skapa dialog med våra medlemmar. Våra sociala medier är en plattform för att dela idéer, tankar, nyheter och inspiration. Vi vill att alla som kommenterar och diskuterar våra inlägg håller sig till sakfrågan och visar respekt mot andra som skriver i våra kanaler.

För att vi ska kunna hålla ett så bra klimat som möjligt och skydda våra medlemmar har Fitness24Seven tagit fram följande villkor och regler för inlägg och kommentarer. Med inlägg och kommentarer menas innehåll i någon form som publiceras på Fitness24Sevens kanaler i sociala medier (exempelvis Facebook). Notera även att Fitness24Seven har en lagstadgad skyldighet att ta bort inlägg och kommentarer som strider mot tillämplig lag.

Fitness24Seven tillåter inte innehåll som på något sätt innehåller inslag av:

Hets mot folkgrupp. Fitness24Seven värnar om människors lika värde. Det är inte tillåtet att publicera inlägg eller kommentarer som kan uppfattas utgöra hot eller missaktning mot en viss folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Kränkningar, nedvärderande yttranden och personangrepp. Fitness24Seven har en nolltolerans mot hot, kränkningar och trakasserier oavsett var det riktas. Tänk även på att alla är olika och har olika uppfattningar om vad som är nedvärderande. Var därför extra försiktig när du kommenterar på någon annans bild, kommentar eller inlägg.

Svordomar eller obscena ord. Det är viktigt att visa hänsyn till varandra och Fitness24Seven tolererar inte inlägg eller kommentarer som innehåller svordomar, sexistiska yttranden och annat olämpligt språk i allmänhet.

Förtal, skvaller och ryktesspridning. Det är inte heller tillåtet att publicera innehåll som kan anses utgöra förtal, spekulationer, ryktesspridningar och skvaller om någon enskild. Detsamma gäller kommentarer som innehåller privata uppgifter.

Uppgifter som strider mot dataskyddslagstiftningen. Fitness24Seven har en skyldighet att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Det är inte tillåtet att publicera inlägg eller kommentarer innehållandes känsliga personuppgifter, personuppgifter som kränker någon enskilds personliga integritet eller annars strider mot gällande dataskyddslagstiftning.

Hälsosam inställning till träning. Vi på Fitness24Seven tycker att träning ska vara något positivt och roligt. Vi har en nolltolerans mot doping och tillåter därför inte inlägg och kommentarer innehållandes uppgifter om droger eller dopning. Detsamma gäller innehåll som kan anses trigga ätstörningar.

Kommersiella budskap, reklam eller spam. Vi kan komma att radera kommentarer och inlägg faller utanför kanalens ändamål eller betraktas som skräppost eller spam, oavsett om det är länkar, kommentarer, emojis, bilder eller videos. Detta gäller även annonser för produkter, evenemang, företag och dylikt.

Annat olagligt eller olämpligt innehåll. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg och kommentarer som strider mot tillämplig lag eller direkt eller indirekt innehåller inslag av:

  • Olovliga våldsskildringar eller pornografi.
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet.
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material.

Vi raderar och anmäler kommentarer och inlägg som bryter mot våra regler. Vi polisanmäler sådant som bryter mot lagen, exempelvis hot eller hets mot folkgrupp. Vi kan även komma att blockera användare som inte följer våra regler.

Med andra ord, var trevlig, ha kul och försök kommunicera på ett så vänligt sätt som möjligt. Tveka inte att höra av dig till oss om du ser en kommentar som bryter mot våra regler. Om du vill dela dina tankar mer privat går det också bra att skicka ett DM till oss eller mejla på info@f24s.com

Hoppas vi hörs snart!