Dataskyddsombud

Om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud.

E-postadress: dpo@f24s.com
Postadress: Stora Södergatan 17, 222 23 Lund, att: Dataskyddsombud


--

Our Data Protection Officer

Please contact our Data Protection Officer if you have any questions concerning our processing of your personal data.

Email: dpo@f24s.com
Mail: Stora Södergatan 17, 222 23 Lund, att: Data Protection Officer