VILLKOR

Månadsabonnemang

Vid registreringstillfället betalar du för resterande period av den aktuella månaden, det exakta beloppet beror på när i månaden du blir medlem och du betalar alltid för hela kommande månad om registreringen sker efter den 15:e. Debitering sker via autogiro den 29:e varje månad (eller efterföljande bankdag om den 29:e infaller på en helgdag).    

Medlemskap betalas månadsvis via autogiro eller återkommande kortbetalning och för att kunna teckna ett sådant behöver varje medlem vara 18 år gammal, ha ett svenskt personnummer och ett privatkonto på en svensk bank som är kopplat till personnumret. Uppsägningstiden är, precis som vanligt, 2 månader. Autogiromedgivande lämnar du i samband med registreringen om du teknar medlemskap som betalas via autogiro. 

Årskort

När du tecknar årskort betalar du 3 495 kronor + startavgift och får ett medlemskap som gäller hos oss under 12 månader.

Vänligen notera att medlemskapet automatiskt löper ut efter 12 månader och för att fortsätta som medlem hos oss måste du aktivt förnya ditt medlemskap.

Ångerrätt

Om medlem ingått medlemsavtalet på distans, t ex via Fitness24Sevens hemsida, har medlem rätt att enligt distansavtalslagen frånträda avtalet inom 14 dagar genom att meddela F24S. För att utnyttja ångerrätten kan medlem använda sig av Konsumentverkets standardformulär som återfinns på Konsumentverkets hemsida. Fitness24Sevens lämnar en bekräftelse om att meddelandet mottagits och återbetalar betalt belopp utan dröjsmål. Genom ingåendet av medlemsavtalet samtycker medlem till att tjänsten kan börja utföras under ångerfristen och att ångerrätten inte gäller om medlems-kortet aktiverats och tjänsten därmed har fullgjorts. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då köpet genomfördes.

Välkommen till oss på Fitness24Seven.