Sekretesspolicy

Information om hur vi behandlar medlemmars integritet och användning av våra produkter och tjänster.

Information om hur vi behandlar medlemmars integritet och användning av våra produkter och tjänster.

Denna policy uppdaterades senast den 4 februari 2021.

Avsikten med denna sekretesspolicy är att informera om:

 • Den här informationen samlar vi in om dig
 • Så här delar vi dina uppgifter med tredje part
 • Varför vi lagrar och behandlar dina personuppgifter
 • Dina rättigheter som medlem

Den här informationen samlar vi in om dig

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig som medlem, kommunicera, ge god service, upprätthålla säkerhet och förbättra upplevelsen behöver vi samla in vissa personuppgifter och användningsdata

 • Särskiljande information: Namn, födelsedatum, personnummer, kön, fingeravtryck, foto
 • Kontaktinformation: Postadress, telefonnummer, e-postadress
 • Betalningsinformation: Kreditkortsnummer/kontonummer, betalningshistorik
 • Historisk information: Inpassering, gruppträningshistorik, meddelanden, undersökningar, kamerabevakning, loggar
 • Annan information: Information du lämnar till oss och som är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster, t ex PT-tjänster, uppgifter du lämnar vid undersökningar, events m.m.  

När du använder våra digitala applikationer samlar vi in information via cookies för att göra användarupplevelsen bättre för dig. Läs mer om det i vår cookie-policy.

Så här lagrar vi dina personuppgifter

All behandling av personuppgifter vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsreglering och i enlighet med EU-kommissionens rekommendationer. Om du nyttjar F24S tjänster på våra andra marknader är våra lokala bolag personuppgiftsansvariga för behandlingen.

Dina personuppgifter lagras i upp till 24 månader efter att ditt medlemskap upphört alternativt 24 månader efter att du genomfört din sista betalning (vid kvarvarande skuld efter upphört medlemskap). Därefter raderas eller anonymiseras dina uppgifter automatiskt.

Undantag görs ifall en medlem blivit avstängd i enlighet med vårt medlemsavtal. Då sparas personuppgifter för att kunna identifiera den avstängde i ett system med begränsad åtkomst för F24S personal. Personuppgifterna sparas fram tills avstängning upphör. Vi kan också komma att behöva spara dina personuppgifter under längre tid om skyldighet föreligger enligt lag.

Så här delar vi dina uppgifter med tredje part

F24S består av flera bolag inom samma koncern. Vissa av våra funktioner tillhandahålls av F24S centralt och dina personuppgifter kan därför komma att lämnas ut till andra bolag inom vår koncern.

Vi tar även hjälp av andra för att tillhandahålla våra tjänster såsom underleverantörer för medlemsundersökningar, betalningar, datalagring, kommunikation, IT-underhåll och IT-utveckling. De har åtkomst till din information på ett sätt som är rimligen nödvändigt för att de ska kunna utföra dessa uppgifter åt oss, och de är förpliktigade att inte avslöja eller använda informationen i annat syfte än detta.

Vi delar och lagrar även användningsdata hos tredje part genom cookies.

Varför vi lagrar och behandlar dina personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter är endast tillåten om det finns ett ingånget avtal, samtycke, ifall det är lagstadgat eller om det finns ett berättigat intresse från personuppgiftsansvarig (s k intresseavvägning).

Avtal

Vissa personuppgifter behandlas av oss för att fullgöra ditt medlemsavtal och erbjuda dig möjlighet att träna på våra gym. För att bli medlem hos F24S godkänner du vårt medlemsavtal och bekräftar att du tagit del av denna sekretesspolicy. Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för informationsutskick, t ex ändring av medlemsvillkor, information om avvikande öppettider eller liknande.

Lagstadgat

Fakturor och betalningshistorik behandlar vi för att följa de lagstadgade krav som ställs på oss i respektive nationell lag. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter samt räddningstjänst enligt lag och/eller myndighetsbeslut.

Samtycke

Vissa personuppgifter får bara sparas och/eller behandlas om den registrerade har lämnat sitt samtycke.

Fingeravtryck

För att ha åtkomst till F24S gym dygnet runt krävs det att du som medlem lämnar samtycke om att vi behandlar ditt fingeravtryck. Detta samtycke lämnar du på plats i samband med registreringen. Fingeravtrycket lagras enbart på ditt medlemskort vilket innebär att F24S inte har tillgång till det, utan en verifiering sker endast vid inpassering.

Du kan välja att inte lämna ditt samtycke, eller att när som helst återkalla lämnat samtycke, men då kan vi tyvärr endast erbjuda träning under bemannade tider.

Marknadsföring

För att F24S ska kunna skicka ut direktreklam krävs ett samtycke från dig. Detta samtycke kan lämnas vid registreringen, antingen online eller på gymmet.

Om du inte vill motta sådan information kan du när som helst välja att återkalla ditt samtycke på gymmet eller via e-post till: privacy@f24s.com

Intresseavvägning

Viss insamling och behandling av personuppgifter täcks inte av avtal, lagkrav eller samtycke utan dessa täcks in av det som kallas intresseavvägning. Detta är information där intresset av behandling av särskilda uppgifter för antingen F24S (den personuppgiftsansvarige), den enskilde medlemmen eller övriga medlemmar väger tyngre än den enskilde medlemmens intresse av skydd mot kränkningar av den personliga integriteten.

Vi använder detta för att:

 • Bättre förstå dina behov för att på så viss kontinuerligt kunna förbättra och erbjuda en så bra medlemsupplevelse som möjligt.
 • Endast kommunicera relevant information med dig.
 • Skapa en trygg och säker träningsmiljö för dig, övriga medlemmar och våra anställda.

Dina rättigheter som medlem

Enligt lagstadgade villkor har du rätt att:

 • Få information om de personuppgifter som finns lagrade hos oss om dig.
 • Begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.
 • Invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning.
 • Ta del av uppgifter som behandlas pga. samtycke och när som helst återkalla lämnat samtycke.
 • Få den personliga information som du själv har uppgett i ett strukturerat, maskinläsbart format (dataportabilitet).

Vill du nyttja dessa rättigheter kan du besöka närmaste gym under bemannade tider och identifiera dig med giltig legitimation.

Övrigt

F24S förbehåller sig rätten att ändra denna policy genom att uppdatera denna sida. Vid större förändringar kan vi komma att informera dig som medlem om dessa på annat sätt, t ex via e-post.

Personuppgiftsansvarig & kontakt:

Fitness24Seven AB (hädanefter ”F24S”)
Stora Södergatan 4
222 23 LUND
privacy@f24s.com

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet. Lista över dessa finner du här!