Information

Villkor för tävling

Så funkar tävlingen på sociala medier.

Tävlingsregler för Fitness24Sevens tävlingar på sociala medier.

Organisatör

Fitness24Seven AB, Stora Södergatan 4, 222 23 Lund Sverige.

Vem kan delta?

All person som är över 18 år och bosatta i Sverige kan delta i tävlingen. Personal på Fitness24Seven och BetterBodies har inte rättighet att delta i tävlingen.

Hur deltar man?

Tävlingen börjar 2020-08-05 och avslutas 2020-08-19 23.00Du deltar i tävlingen genom fylla tävlingsformuläret som är kopplat till Facebook/Instagraminlägget. Sökande kan endast tävla en gång och de tre vinnarna slumpas fram av Fitness24Seven. Beslutet kan inte överklagas.


Priser

Tävlingen är endast tillgänglig för personer som bor i Sverige och tre vinnare kommer att utses. Vinnarna belönas med ett träningskit som består utav tre års medlemskap hos Fitness24Seven, en ryggsäck, en vattenflaska, en shaker samt ett presentkort på 500 kronor från BetterBodies. Värde 9 260 kr.

Vinnaren väljs ut en dag efter att tävlingen har avslutats. Vinnarnas Instagramnamn publiceras i ett inlägg på Fitness24Sevens Instagram Story och Facebook Story, samt kontaktas via mail. Om vinnaren inte svarar inom 5 dagar blir vinsten ogiltig och Fitness24Seven har rätt att välja en ny vinnare.

Vinnarna kommer att få sina vinster skickade till sig via email och post. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Priserna kan inte omvandlas till pengar eller andra priser. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Hantering av personuppgifter

Fitness24Seven behandlar deltagarnas personliga uppgifter (namn, mejladress och postadress) för att kunna genomföra tävlingen och skicka ut tävlingsvinsterna. Dessa uppgifter kan komma att användas i direktmarknadsföring efter deltagarens godkännande som inhämtas separat. För mer information om hur Fitness24Seven behandlar personuppgifter, se sekretesspolicy.

Fitness24Sevens skyldigheter

Deltagarna frikänner Fitness24Seven och andra kampanjorganisatörer och alla andra partners från skyldighet till eventuell skada som orsakats eller ha påståtts att ha orsakats av att delta i kampanjen. Fitness24Seven tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.

Övriga villkor

Om det finns misstanke om fusk från en deltagare eller något annat typ av regelbrott så har Fitness24Seven rätt att avvisa deltagaren. Fitness24Seven kommer att meddela eventuella förändringar via sociala medier eller sin hemsida (www.fitness24seven.se)  om priserna eller reglerna för tävlingen på något sätt kommer att ändras. Fitness24Seven har rätt att ändra kampanjen eller kampanjreglerna ifall ändringen är av mindre betydelse för deltagaren.

Kampanjen är inte sponsrad, rekommenderad eller skött av Instagram / Facebook. Deltagarna måste dock följa villkoren som är uppsatta av sociala medienätverken utöver de tidigare nämnda tävlingsvillkoren. Kampanjen är inte kopplad till Instagram. Deltagarna befriar Instagram från allt ansvar kopplat till kampanjen.